wtorek, 21 sierpnia 2018

Model biblioteki WIK (wielokulturowej, kreatywnej, wprowadzającej innowacje społeczne)https://drive.google.com/file/d/1JDBsDOkHRBmQ-7uVEMrYsePVfvDgDu8B/view?usp=sharing Dlaczego biblioteki mają się rozwijać jako miejsca edukacji dorosłych? Pojawia się wiele argumentów i odniesień związanych z historyczną i kulturotwórczą rolą biblioteki, potrzebami i wyzwaniami stojącymi za ideą uczenia się przez całe życie, szczególną rolą bibliotek w społecznościach lokalnych. Nawiązując do toczących się debat nad przyszłością bibliotek, skupiamy się na łączącym je wymiarze – społecznej odpowiedzialności. Odpowiedzialność spoczywająca na bibliotekach wynika z zasobów, którymi dysponują – tych materialnych i niematerialnych, oraz wyzwań, przed którymi stoją społeczności: od tych mikrolokalnych po społeczność globalną.

W wielomiesięcznej, międzynarodowej podróży, jaką jest projekt DIDEL, poznaliśmy miejsca, instytucje i ludzi, którzy tak jak my poszukują odpowiedzi na pytania o drogi rozwoju współczesnych bibliotek. Szukaliśmy kluczy do zrozumienia tego, co może oznaczać wielokulturowość, innowacja społeczna i kreatywność (obszary, którymi zajmujemy sie w projekcie DIDEL) w powiązaniu z rolą, jaką powinny odgrywać biblioteki w lokalnych społecznościach. Najbardziej podstawowe refleksje zaczynają się, jeszcze zanim zadamy sobie pytania o wielokulturowość, innowację społeczną czy kreatywność. Zawarte w projekcie założenia, odbyte podróże, rozmowy, badania ukierunkowały nasz tok myślenia o rozwoju bibliotek w stronę ich inkluzyjnej (włączającej) i wspólnototwórczej roli.

Proponowany model WIK opiera się trzech projektowych obszarach tematycznych projektu DIDEL: WIK, czyli (W - wielokulturowość, I - innowacje społeczne, K - kreatywność.). W naszym projekcie posługiwaliśmy się angielskim terminem MIC (M - multiculturalism, I - social innovations, C - creativity). Fundamentem rozwoju biblioteki w modelu WIK są wartości, spośród których wskazujemy dziewięć kluczowych: godność, sprawczość, wrażliwość, otwartość, różnorodność, odpowiedzialność, dialog, współpraca, wspólnota. Czerpiąc z prac badacza komunikacji międzykulturowej Miltona Bennetta, wyróżniliśmy cztery fazy funkcjonowania grup w społeczności lokalnej: fazę negacji, fazę obrony, fazę akceptacji i fazę integracji. Celem działań biblioteki w Modelu MIC jest osiągnięcie i utrzymanie fazy integracji określonej grupy/grup w społeczności lokalnej. Opisane w Modelu „małe kroki” i „modelowe praktyki”, odnoszące się do poszczególnych obszarów i wartości mogą stanowić inspirację do konkretnych działań lub całych strategii rozwojowych realizowanych przez biblioteki i ich otoczenie. 

Biblioteka rozwijająca się w oparciu o Model MIC ma w założeniu rozwijać się w każdym z tych obszarów, niemniej rozwój ten może następować z różną intensywnością w każdym z nich. Z modelu mogą też korzystać biblioteki zainteresowane wybranym przez siebie obszarem, może on też być źródłem inspiracji dla osób pracujących lub chcących pracować z konkretnymi grupami społecznymi (np. młodzieżą, osobami starszymi, migrantami, więźniami, osobami bezdomnymi).

Gorąco zachęcamy do lektury i korzystania!

Pobierz model w wersji polskiej

Pobierz tutorial do modelu (w j. angielskim):


poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Wielokulturowo, czyli jak? O wielokulturowości w bibliotece - nagranie webinarium

Zapraszamy do korzystania z nagrania webinarium z 16 maja 2018 r. pt. "Wielokulturowo, czyli jak? O wielokulturowości w bibliotece".

Podczas webinarium mówiliśmy o:

  • powstałych w ramach projektu materiałach i scenariuszach zajęć dla bibliotekarzy oraz innych lokalnych edukatorów pracujących z osobami dorosłymi,
  • procesie ich przygotowania
  • możliwościach wykorzystania w codziennej pracy biblioteki.
Prezentacje przygotowały: Magdalena Krasowska-Igras - koordynatorka projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries" i Lena Rogowska - opiekunka obszaru "Wielokulturowość". Webinarium prowadziła Magdalena Krasowska-Igras.

Obejrzyj nagranie:

Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki - nagranie webinarium

Zapraszamy do korzystania z nagrania webinarium z 19 kwietnia 2018 r. pt. "Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki".

Podczas webinarium mówiliśmy o:
  • powstałych w ramach projektu materiałach i scenariuszach zajęć dla bibliotekarzy oraz innych lokalnych edukatorów pracujących z osobami dorosłymi,
  • procesie ich przygotowania
  • możliwościach wykorzystania w codziennej pracy biblioteki.
Prezentacje przygotowały: Magdalena Krasowska-Igras - koordynatorka projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries" i Agnieszka Koszowska - opiekunka obszaru "Kreatywność". Webinarium prowadziła Magdalena Krasowska-Igras.
Obejrzyj nagranie:

Prezentujemy materiały edukacyjne i scenariusze zajęć z obszaru "Wielokulturowość"

Materiały edukacyjne z obszaru "Wielokulturowość" są częścią pakietu edukacyjnego dla bibliotekarzy oraz innych lokalnych edukatorów, pracujących z osobami dorosłymi. Opracowane przez nas lekcje umożliwiają odbycie podróży w głąb siebie, skomplikowaną sieć relacji międzyludzkich, mechanizmów społecznych i wymiarów kultur. Ułatwiają działania na rzecz integracji różnorodnych społeczności lokalnych, oraz przeciwdziałania podziałom społecznym, stereotypom i uprzedzeniom.

Zachęcamy do korzystania!


Opiekunka obszaru "Wielokulturowość": Lena Rogowska

Pobierz materiały:

Kompetencje wielokulturowe

Lokalna diagnoza wielokulturowa

Relacje mniejszość – większość

Różnice kulturowe

Uważność

Komunikacja międzykulturowa

Prezentujemy materiały edukacyjne i scenariusze zajęć z obszaru "Kreatywność"

Materiały edukacyjne i scenariusze zajęć w obszarze "Kreatywność" przygotowaliśmy z myślą o osobach pracujących w bibliotekach oraz innych instytucjach zajmujących się prowadzeniem działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych. Kierujemy je przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką kreatywności i twórczego myślenia, chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, a także pomagać w tym odbiorcom swoich działań.

W pakiecie edukacyjnym znajdziecie przystępne opracowania dotyczące kreatywności, twórczego myślenia, konkretnych metod i technik rozwiązywania problemów (takich jak design thinking czy SCAMPER), przestrzeni typu makerspace (i innych), które z powodzeniem działają w bibliotekach na całym świecie, a także wybranych zagadnień prawa własności intelektualnej. W naszych materiałach podpowiadamy, jak zaplanować i zorganizować twórczą przestrzeń w bibliotece, jaką ją wyposażyć i jak zaangażować użytkowników w jej działania.

Proponujemy scenariusze warsztatów dla osób pracujących w bibliotekach, które chciałyby rozwijać swoje kompetencje w zakresie kreatywności, budowania twórczego zespołu czy organizowania w bibliotece makerspace lub podobnych twórczych przestrzeni. Przygotowaliśmy też scenariusze zajęć z użytkownikami, w których podpowiadamy, jak - krok po kroku - przeprowadzić ciekawe, rozwijające, twórcze działania edukacyjne w bibliotekach (i nie tylko).


Zachęcamy do korzystania!
Opiekunka obszaru "Kreatywność": Agnieszka Koszowska  

Pobierz materiały edukacyjne:

Co to znaczy być kreatywnym i jak rozwijać tę umiejętność? (autorka: Baiba Holma)

Jak pobudzać, wyzwalać i rozwijać kreatywność w bibliotece? (autorka: Baiba Holma)

Myślenie projektowe (design thinking) w pigułce dla bibliotek (autorka: Baiba Holma)

Warsztat empatii – jak lepiej zrozumieć sytuację i potrzeby ludzi (autorka: Noemi Gryczko)

Co to jest makerspace i jak zorganizować to w bibliotece? (autorka: Agnieszka Koszowska)

Jak wyposażyć twórczą przestrzeń (makerspace i nie tylko) w bibliotece? (autorka: Agnieszka Koszowska)

Prawa własności intelektualnej a przestrzenie twórcze w bibliotekach (autorka: Agnieszka Koszowska)

Budowanie maszyny Rube’a Goldberga – warsztat kreatywności dla zespołu biblioteki (autorka: Silje Grøtan Torp)

Myślenie projektowe (design thinking) w bibliotece – scenariusz warsztatu (autorka: Baiba Holma)

Jak uruchomić przestrzeń twórczą typu makerspace w bibliotece – warsztat dla zespołu biblioteki (autorka: Agnieszka Koszowska)


Pobierz scenariusze zajęć z użytkownikami:

Jak rozwijać twórcze myślenie? Warsztat kreatywności w bibliotece (autorka: Baiba Holma)

Jak pozyskiwać nowe pomysły pracując metodą SCAMPER (autorka: Agnieszka Koszowska)

Myślenie komputacyjne – scenariusz warsztatu (autorka: Silje Grøtan Torp)

Stwórzmy twórczą przestrzeń w naszej bibliotece! Scenariusz warsztatu (autorka: Agnieszka Koszowska)
czwartek, 26 lipca 2018

Dlaczego, po co i dla kogo powstał ten blog?

Od kilku lat, w ramach konsorcjum instytucji i organizacji z pięciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Norwegii i Holandii, realizujemy projekt "Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries" (DIDEL).

Celem projektu jest przygotowanie i rozwój programów edukacji osób dorosłych poprzez stworzenie wspierającego, edukacyjnego środowiska w bibliotekach. W projekcie zajmujemy się następującymi obszarami tematycznymi: wielokulturowość, innowacje społeczne oraz kreatywność.

Przygotowujemy pakiet edukacyjny dla bibliotek, w którym znajdą się:

  • materiały edukacyjne do samodzielnej lektury,
  • propozycje scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w bibliotekach,
  • raport z analizy działań bibliotek dotyczących trzech obszarów tematycznych (wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność), realizowanych w różnych krajach,
  • model WIK – czyli model biblioteki, która jest wielokulturowa, działa kreatywnie i wprowadza nowatorskie działania w obszarze innowacji społecznych. 
Zachęcamy do lektury wszystkie osoby pracujące w bibliotekach i współpracujące z bibliotekami, które chcą poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności, rozbudzać twórczy potencjał i wprowadzać do bibliotek nowatorskie działania skierowane do różnych grup społecznych i przedstawicieli różnych kultur.

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie dot. przeczytanych tekstów bądź zorganizowanych warsztatów. Prosimy o uwagi w komentarzach do wpisów na blogu. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami czy też zadać pytanie dotyczące projektu, prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia: Magdą Krasowską-Igras, e-mail: magdalena.krasowska@frsi.org.pl.